Mēs lietojam cookies lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti.
Visas sēklas 1€ par paciņu + 


Kas ir TOMATO Cat?

TOMATO Cat ir tomātu sēklu interneta katalogs, kurā ir apkopotas visas mūsu siltumnīcā izaudzēto tomātu šķirņu sēklas. Katrai mūsu izaudzētajai šķirnei ir pievienoti attēli un īss apraksts.

Mūsu kolekcijā ir vairāk kā 100 tomātu šķirnes. Esam reģistrējušies Valsts Augu aizsardzības dienesta kolekcionāru reģistrā. Augu paraugi ir pārbaudīti Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā - augu karantīnas organisms Tomātu brūnplankumainības vīruss nav konstatēts.

Kāds ir TOMATO Cat mērķis?

Mūsu darba mērķis ir apkopot informāciju par dažādo pieejamo tomātu šķirņu piemērotību audzēšanai mūsu apstākļos.

Mūsu mērķis nav pavairot tomātu sēklas un stādus komerciāliem nolūkiem. Kā galveno vērtību mēs saskatām saglabāt tomātu šķirņu daudzveidību un dot iespēju tiem, kas vēlas eksperimentēt savā dārziņā vai siltumnīcā - iegūt sēklas. Vairāk informācijas - https://osseeds.org/ - ....Mūsdienās tikai daži uzņēmumi nodrošina lielāko daļu no pasaules komerciālās audzēšanas un sēklu pārdošanas. Arvien biežāk tiek izmantoti patentēšanas un ierobežojoši līgumi, lai palielinātu šo uzņēmumu varu un kontroli pār sēklām un lauksaimniekiem, kas baro pasauli.....

Ko mēs piedāvājam?

TOMATO Cat piedāvā kataloga apmeklētājiem iegūt savam mazdārziņam tomātu sēklu paraugus, lai katrs pats savā saimniecībā varētu izbaudīt tomātu šķirņu dažādības pasauli.

Dārzniekiem vajadzētu saglabāt savas sēklas: tā kā neviena no šīm sēklām nav hibrīdi, jūs varat saglabāt paši savas sēklas turpmākai lietošanai: nav nepieciešams katru gadu pirkt jaunas. Saglabāt savu ir viegli. Jūs iegūsit lieliskas sēklas un lieliskus dārzeņus, kas pielāgoti jūsu vietējiem apstākļiem.

Lūdzu parakstiet petīciju šeit https://mitmachen.arche-noah.at/de/hoch-die-gabeln/ 

Mēs aicinām Eiropas Parlamentu un lauksaimniecības ministrus pārskatīt priekšlikumu ES sēklu tiesību aktiem. Mums ir vajadzīgi tiesību akti, kas ļauj likumīgi apmainīties ar dažādām sēklām, veicina kultūraugu bioloģisko daudzveidību, ievēro lauksaimnieku tiesības un rada pamatu ilgtspējīgai, noturīgai un daudzveidīgai pārtikas sistēmai.

Pārtikas sistēma rada:
Vietēji pielāgotu kultūraugu daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai ir jābūt galvenajai prioritātei Eiropas tiesību aktos par sēklām.
Drošas starptautiskās tiesības: lauksaimniekiem un dārzniekiem arī turpmāk jābūt likumīgi iespējamai ražas novākšanai, tālāknodošanai, apmaiņai un pārdošanai.
Reģionu sēklu ražotājiem ir jāatvieglo daudzveidīgu un vietējai videi pielāgotu šķirņu tirdzniecība.
Jaunatzītās šķirnes nedrīkst būt atkarīgas no pesticīdiem vai sintētiskā mēslojuma.
Mūsu nākamais mērķis ir 90 000 parakstu.